Opholdsstedet Det Gamle Apotek er godkendt til 6 pladser efter § 66, stk. 1, nr. 5 i serviceloven.

Opholdsstedet er re-godkendt i september 2015 i henhold til §26 jf. §5 i lov om socialtilsyn nr. 608 af 12 juni 2013.

Privatejet opholdssted for piger mellem 12 og 18 år

Opholdsstedet

Det Gamle Apotek

 

Til sagsbehandlere
Til pårørende

Ledige pladser

Pigerne

På Det Gamle Apotek, er der plads til 6 piger i alderen 12-18 år, på indskrivningstidspunktet.

 

Målgruppen på opholdsstedet er:
Piger der er stærkt kendetegnet ved en stærk udadrettet og  selvdestruktiv adfærd. Det er også piger, som har personlighedsforstyrrelser eller er i risiko for at udvikle en personlighedsforstyrrelse.
Piger med en psykiatrisk diagnose eller piger med risiko for at udvikle en psykisk sygdom.

Fysiske rammer

Huset er fra 1836, oprindeligt bygget som byens Apotek, og har fungeret som sådan indtil 2001, hvor bygningen blev købt, renoveret og indrettet til opholdsstedet Det Gamle Apotek.

Huset er ca. 700 kvm. og består af stueplan, 1.sal, og tagetage. Derudover er der fuld kælder og diverse sidebygninger.