Organisationen

Organisation

Det gamle Apotek er et socialpædagogisk opholdssted for piger. opholdsstedet er organiseret som privatejet af Leder Gitte Bergmann, og har eksisteret siden 2001.