Godkendelse

Godkendelse

Opholdsstedet Det Gamle Apotek er godkendt til 6 pladser efter § 66, stk. 1, nr. 5 i serviceloven.
Opholdsstedet er re-godkendt i september 2015 i henhold til §26 jf. §5 i lov om socialtilsyn nr. 608 af 12 juni 2013.
Opholdsstedet er  re-godkendt af Socialtilsyn Øst og tilsynsrapporten kan læses på Tilbudsportalen.

Arbejdstilsynet

Opholdsstedet har en lovpligtig arbejdspladsvurdering som er godkendt af arbejdstilsynet januar 2015, med en grøn smiley.Arbejdspladsvurderingen forefindes i skriftlig form og er tilgængelig for personale, samarbejdspartner og pårørende. Arbejdspladsvurderingen bliver revurderet 1 gang om året.

Grøn smiley betyder at opholdsstedet har gennemgået sit væsentlige arbejdsmiljø, hvor arbejdstilsynet har konstateret at Det Gamle Apotek overholder arbejdsmiljøreglerne.

Den grønne smiley gælder i 5 år og kan ses på Arbejdstilsynets hjemmeside