Målgruppen

Målgruppen

 

Opholdsstedet kan modtage 6 unge i alderen 12-18 på indskrivningstidspunktet.

Målgruppen for tilbuddet er:

– Piger, der har været kendetegnet ved en stærk udadrettet og selvdestruktiv adfærd.
– Piger med personlighedsforstyrrelser eller i risiko for at udvikle en personlighedsforstyrrelse.
– Piger med en psykiatrisk diagnose eller piger med risiko for at udvikle en psykisk sygdom.