Pigerne

På Det Gamle Apotek, er der plads til 6 piger i alderen 12-18 år, på indskrivningstidspunktet.

 

Målgruppen på opholdsstedet er:
Piger der er stærkt kendetegnet ved en stærk udadrettet og  selvdestruktiv adfærd. Det er også piger, som har personlighedsforstyrrelser eller er i risiko for at udvikle en personlighedsforstyrrelse.
Piger med en psykiatrisk diagnose eller piger med risiko for at udvikle en psykisk sygdom.